“The people of West Papua
have been denied their basic
human rights. Including their
right to self-determination."

- Desmond Tutu -

International Lawyers for West Papua (ILWP) is een wereldwijde organisatie van advocaten, wetenschappers en juristen, die zich inzet om een halt toe te roepen aan de schending van mensenrechten – in het bijzonder zich richt op het recht op zelfbeschikking – van de Papoea’s in West Papua.

ILWP is inmiddels onder andere actief in Guyana, Australië en het Verenigd Koninkrijk. ILWP werd 19 november 2014 in Nederland geïntroduceerd.


Courage is Contagious 

Al meer dan een halve eeuw worden de fundamentele mensenrechten van Papoea’s in deze Nederlandse ex-kolonie geschonden. Niet voor niets vergeleek aartsbisschop Desmond Tutu in 2004 de situatie in West Papua met het apartheidsregime in Zuid Afrika. Hij sprak zich daarbij onomwonden uit voor het recht op zelfbeschikking van de Papoea’s.

Jennifer Robinson (een van de ILWP grondleggers) spreekt op TEDx over haar relatie met West Papua.


Wilt u vanuit uw expertise bijdragen?

Meld u zich dan aan als lid. Denk met ons mee en help een einde te maken aan de nog steeds voortdurende mensenrechtenschendingen in West Papua.

Meld u zich dan aan via de besloten groep via ILWP – Linkedin group

Graag informeren we u over het lidmaatschap en de geplande activiteiten van ILWP.

 

Leden