Over ILWP

Tot op de dag van vandaag worden Papoea’s in hun eigen land ernstig onderdrukt, hun recht op vrije meningsuiting wordt geschonden, hun cultuur wordt bedreigd en hun leefomgeving wordt vernietigd wegens ingrijpende milieuvervuiling. De bevolking wordt met uitsterven bedreigd. Al jaren wordt er gesproken van een ‘slow motion genocide’.

Internationaal gezelschap

Internationaal heeft een gezelschap van advocaten, juristen en wetenschappers zich verenigd in ‘International Lawyers for West Papua’ om vanuit hun (juridische) specialisme de zaak onder de aandacht te brengen en te werken aan mogelijke oplossingen op complexe vraagstukken.

Als ILWP Nederland zijn we op zoek naar Nederlandse vakgenoten op verschillende rechtsgebieden die zich bij ons willen aansluiten en de noodzaak zien dit onrecht recht te zetten.

Denk met ons mee
Wilt u vanuit uw expertise bijdragen aan het stopzetten van misstanden in West Papua? Meld u dan aan als lid. Denk met ons mee en help een einde te maken aan de nog steeds voortdurende mensenrechtenschendingen in West Papua.

Graag informeren we u over de geplande activiteiten van ILWP Nederland.

Stuur een mail naar [email protected] om aan te melden.


De geschiedenis in vogelvlucht

West Papua wordt in 1969 na het zogeheten referendum de ‘Act of Free Choice’ officieel een provincie van Indonesië. Dit referendum blijkt een farce: onder Indonesische dwang en intimidatie kiezen slechts 1025 kiesmannen, die een bevolking van 800.000 vertegenwoordigen, voor aansluiting bij Indonesië. De Papoea’s verzetten zich van meet af aan tegen de komst van Indonesië, maar deze weet elke vorm van protest hardhandig de kop in te drukken.

Na de val van dictator Suharto in 1998 breekt een periode van Reformasi aan. Er is meer democratie in Indonesië en ook Papoea’s weten gebruik te maken van het recht op vrijheid van meningsuiting. Er sijpelt meer nieuws naar het buitenland over de mensenrechtenschendingen in West Papua. Het mensenrechtenbeleid van Indonesië in West Papua wordt bekritiseerd en er wordt gepleit voor herziening van het VN-besluit van 1969 over West Papua.

Anno 2014 zijn de Papoea’s een minderheid in eigen land: transmigratie, commerciële houtkap en mijnindustrie zijn slechts enkele voorbeelden van Indonesische politiek in West Papua. De belangen van Jakarta staan voorop en de (land)rechten van Papoea’s tellen niet mee. Het Indonesische leger heeft sinds 1962 schuld aan de verdwijning van meer dan 100.000 Papoea’s, ongeveer 10% van de bevolking (!).

Ook studentenbewegingen, culturele en religieuze organisaties in West Papua en daarbuiten, roepen de VN op om een van de zwartste bladzijdes uit haar geschiedenis recht te zetten. Een van deze bewegingen is het ILWP.